logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Hans Larsson

   Universitetet

hanslarsson

Hans Larsson blir professor i teoretisk filosofi vid Lunds universitet 1901 och skriver också skönlitteratur i form av romaner. Larsson är humanist med en ödmjuk inställning till vetande och han fungerar som mentor åt flera svenska författare. Larsson är även en framstående essäist. Han präglar inte bara det lundensiska idélivet utan också den allmänna kulturdebatten i landet.

  Senast uppdaterad 9 oktober, 2019 av Rune Källén
  Publicerad 10 april, 2015 av Ingrid André