logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Gustavianska tiden

   Universitetet

gustaviansk

Kung Gustav III är känd som beskyddare av konstnärer och diktare. Hans huvudsakliga intresse under sin levnad är emellertid teatern och han understödjer främst sådana författare som i dag har glömts bort. Gustav III:s mest betydande kulturhistoriska insats är inrättandet av Svenska akademien 1786. Svenska akademien fick 18 ledarmöter eftersom kungen tyckte att detta räkneord var det skönast klingande i det svenska språket. Akademien skulle verka för det svenska språkets ”renhet, styrka och höghet”.Vid sidan av kungen har den högre aristokratin en stark ställning i kulturlivet. Samtidigt börjar det borgerliga ståndet söka litterär underhållning. Det uppstår så småningom tidningar som Then Swänska Argus av Olof von Dalin.Svenskans stavning och normlära börjar bli enhetlig under 1700-talet, även om latinet fortfarande är det språk som man studerar och disputerar på vid universiteten. Franskan har också en stark ställning – internationellt är denna period den franska kulturens dominansperiod (ca 1650-slutet av 1700-talet).

  Senast uppdaterad 9 oktober, 2019 av Rune Källén
  Publicerad 10 april, 2015 av Ingrid André