logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Gustavianska tiden

   Tidslinje - Universitetet

gustaviansk

Kung Gustav III är känd som beskyddare av konstnärer och diktare. Hans huvudsakliga intresse under sin levnad är emellertid teatern och han understödjer främst sådana författare som i dag har glömts bort. Gustav III:s mest betydande kulturhistoriska insats är inrättandet av Svenska akademien 1786. Svenska akademien fick 18 ledarmöter eftersom kungen tyckte att detta räkneord var det skönast klingande i det svenska språket. Akademien skulle verka för det svenska språkets ”renhet, styrka och höghet”.Vid sidan av kungen har den högre aristokratin en stark ställning i kulturlivet. Samtidigt börjar det borgerliga ståndet söka litterär underhållning. Det uppstår så småningom tidningar som Then Swänska Argus av Olof von Dalin.Svenskans stavning och normlära börjar bli enhetlig under 1700-talet, även om latinet fortfarande är det språk som man studerar och disputerar på vid universiteten. Franskan har också en stark ställning – internationellt är denna period den franska kulturens dominansperiod (ca 1650-slutet av 1700-talet).

  Senast uppdaterad 9 oktober, 2019 av Rune Källén
  Publicerad 10 april, 2015 av Ingrid André