logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Gravarna på bakgården

   Kyrkogårdar | Spadtag

Ett litet antal gravar i Lund ligger utanför kyrkogårdarnas vigda jord. Graven på bilden undersöktes i kv Gyllenkrok på en medeltida bakgård vid Stora Södergatan. Den gravlagde mannen var i fyrtioårsåldern när han dog under 1000-talets första hälft. Gravgropen var så kort att han fick läggas med böjda ben. Han hade inte dött en naturlig död – fötterna och händerna hade huggits av och fanns inte i graven.

Vid samma utgrävning påträffades en annan grav med en man i 25- till 30-årsåldern. Han hade stympats på liknande sätt. Båda fötterna och vänsterhanden hade huggits av och därtill hade han halshuggits. De avhuggna lemmarna hade slängts ned i graven, men kraniet var borta.

Som förklaring till vilket brott dessa män begått har falskmyntning föreslagits. Kungen hade överhöghet över myntningen och straffet för falskmyntning var redan under Knut den stores tid mycket hårt. Både produktionen och bestämmelserna kring den hade anglosaxiska förebilder.

Text: Claes Wahlöö, bild: Kulturen.

Läs mer:
Carelli, Peter. Kungens stad. (Lunds historia Del 1.) 2012

  Senast uppdaterad 27 mars, 2021 av Ingrid André
  Publicerad 4 oktober, 2019 av Annika Andre