logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Gåvobrev till Domkyrkan

   Domkyrkan | Lund i årtal

gavobrev

1085 får Domkyrkan i Lund en stor gåva av kungen Knut den helige. Gåvan omfattar stora jordegendomar på Själland och i Skåne samt skatteinkomster från bland andra Lund (21 mark om året). Gåvobrevet som är daterat den 21 maj 1085 ger Domkyrkan och domkapitlet en fast ekonomisk grund och blev av stor betydelse för skapandet av ett ärkesäte i Lund. Därför är gåvobrevet ett väldigt viktigt historiskt dokument. Det brukar betecknas som det äldsta nordiska diplom vars ordalydelse är bevarad.

Läs mer här.

  Senast uppdaterad 7 oktober, 2019 av Rune Källén
  Publicerad 18 augusti, 2015 av Rune Källén