logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Forskarutbildningen ändras

   Universitetet

I universitetsreformen 1969 görs en tydlig boskillnad mellan grundutbildning respektive forskning och forskarutbildning, Doktorsgraden tas bort och ersätts av doktorsexamen

  Senast uppdaterad 9 oktober, 2019 av Rune Källén
  Publicerad 10 april, 2015 av Ingrid André