logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Domkyrkorådet börjar sin verksamhet

   Domkyrkan | Lund i årtal

LundiArtal

1695 börjar domkyrkorådet sin verksamhet.

Läs mer om Domkyrkans historia här.

  Senast uppdaterad 8 oktober, 2019 av Rune Källén
  Publicerad 18 augusti, 2015 av Rune Källén