logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Domkyrkans föregångare uppförs

   Tidslinje - Domkyrkan

stavkyrka

Inskriften på denna runstenen lyder: Toke lät bygga kyrka… På 1790-talet finns denna sten i en gärdesgård vid St Tvärgatan. 1829 skänks den av biskop Faxe till biskop Münter i Köpenhamn där den än idag finns inmurad i biskopsgårdens portgång. Kyrkan som Toke låter bygga är identifierad som den stavkyrka som år 1050 uppförs som föregångare till S:t Stefans stenkyrka vid Stora Södergatan, söder om Stora Tvärgatan. Stenen är ett unikt dokument eftersom den namnger en person som finansierat det troligen första kyrkobygget i Lund.

Läs mer här.

  Senast uppdaterad 10 november, 2019 av Ingrid André
  Publicerad 10 april, 2015 av Ingrid André