logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Domkyrkan byggs om

   Domkyrkan | Lund i årtal

ombyggnad

1868-1880 byggs domkyrkan om under ledning av Helgo Zettervall. När ombyggnaden är klar har byggnaden genomgått stora förändrigar.

Läs mer om Domkyrkans historia här

  Senast uppdaterad 27 april, 2020 av Ingrid André
  Publicerad 24 maj, 2015 av Rune Källén