logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Domkyrkan brinner

   Domkyrkan | Lund i årtal

brinnandekyrka

1234 drabbas Domkyrkan av en katastrofartad brand. Taket störtar in och måste senare återuppbyggas med valvslagning.  Anledningen till branden är okänd, kanske kan det varit blixten som slog ner. Vid denna tid är Uffe Trugotsson ärkebiskop och denne skänker pengar både till uppförande av valv, till nya fönster och till en ny predikstol. Kyrkan hade fått mycket omfattande skador i branden och vissa effekter av denna kommer inte att bli åtgärdade slutgiltigt förrän på 1800-talet.

Efter  branden  stod  det  bara  kvar  ett  skal  av murverk,  inventarierna  hade  gått  förlorade,  takstolarna hade  bränts  av  och därmed   hade   taket   störtat   in.   Murverkens   sten   färgades   rödaktig   och yttertakets  blyplåtar  smälte  och  lämnade  efter  sig  blyspår  på  murverken.  Det enda som klarade sig riktigt bra var kryptan vars takvalv förblev intakta.

  Senast uppdaterad 7 oktober, 2019 av Rune Källén
  Publicerad 18 augusti, 2015 av Rune Källén