logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Det nordiska ärkebiskopsdöme återupprättas

   Domkyrkan

ascer

Biskop Ascer vill till varje pris att Lunds ärkestift skulle bestå och han går därför över till Erik Emunes sida. Denne kämpar mot den danske kungen (sin farbror). Lunds stad befästs. Borgaren David i Lund, Erik Emunes systerson, låter hyra in 300 tyska ryttare. Annandag Pingst, den 4 juni 1134 sker avgörandet genom slaget vid Foteviken. Kung Nils och sonen Magnus kommer med en invasionsflotta och med flera danska biskopar och stormän. På land väntar Erik Emune, ärkebiskopens väpnade följe, ett skånskt uppbåd samt de tyska ryttarna. Invasionshären strider till fots, enligt gammal nordisk tradition, medan de tyska ryttarna tillämpade stridstekniken där ryttare i järnrustningar med fällda lansar rider till tungt samlat angrepp. Kampen blir förödande för invasionshären under kung Nils. Efter denna strid fortsätter Lund att vara ärkestift för hela Norden och ärkebiskop Ascers ställning är därmed tryggad.

  Senast uppdaterad 24 september, 2019 av caesax
  Publicerad 10 april, 2015 av Ingrid André