logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Det gamla sadeltaket ersätts med mansardtak

   Tidslinje - Domkyrkan

Under 1700-talet genomfördes en rad ändringsarbeten på domkyrkan. Bland annat försågs hela kyrkan med ett mansardtak. Ett förslag på 1780-talet att riva absiden förverkligades dessbättre aldrig.

  Senast uppdaterad 24 september, 2019 av caesax
  Publicerad 10 april, 2015 av Ingrid André