logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Den första svenska vaccinationen

   Universitetet

EberhardMunckafRosenschold

Eberhard Zacharias Munck af Rosenschöld genomför kring sekelskiftet 1800 den första smittkoppsvaccineringen i Sverige. Upptäckten var dock inte hans egen utan hämtad från Edward Jenner, som gjorde första vaccinationsförsöket i England 1790.

Munck af Rosenschöld visar redan som barn ett utom-ordentligt minne, han skrivs 1786 in som student vid Lunds universitet och producerar vid 15 års ålder en avhandling, De rheumatismo acuto (1790). År 1793 blir han filosofie magister samt 1794 medicine doktor primus och medicine adjunkt. År 1805 utnämns Eberhard till professor i teoretisk medicin i Lund, är praktiserande läkare och senare också intendent vid Ramlösa brunn under första hälften av 1800- talet.

  Senast uppdaterad 9 oktober, 2019 av Rune Källén
  Publicerad 25 januari, 2016 av Rune Källén