logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Decuma – teknik som tolkar handskrivna tecken

   Universitetet

I samband med ett industriprojekt om tredimensionell bildanalys kommer forskarna Gunnar Sparr, Kalle Åström och Richard Berthilsson av en slump på ett nytt sätt att tolka mänskliga handstilar, genom att använda samma matematiska algoritmer som de tillämpat i sitt industriprojekt

  Senast uppdaterad 9 oktober, 2019 av Rune Källén
  Publicerad 3 februari, 2016 av Rune Källén