logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Dalby domkyrka uppförs

   Domkyrkan

dalbykyrka

Kyrkan anses vara den äldsta bevarade stenkyrkan på Skandinaviska halvön, grundlagd 1060. Dock återstår av denna äldre kyrka endast ett murparti i den södra mittskeppsmuren med en i en nisch inmurad pelare. Det mäktiga västtornet med den kryssvälvda hallen i bottenvåningen uppfördes i början av 1100-talet.

  Senast uppdaterad 5 november, 2019 av Rune Källén
  Publicerad 10 april, 2015 av Ingrid André