logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Chr. Jensens Repslageri

   Industrier och hantverk

Repslagarbanan vid Getingevägen strax före rivningen 1963. Foto Ragnar Blomqvist/Kulturen.

Av Lunds äldre industriföretag är det inte många som har överlevt till våra dagar, men lite förvånande är ett av dem ett repslageri som nu har växt till ett storföretag.

Tittar man på en karta där fastighetsgränserna är utsatta ser man en liten bit öster om Tornavägen en mycket lång, två meter bred tomt som sträcker sig från Getingevägen och söderut. Spontant kan man tro att det är ett vägreservat för en tänkt sträckning av Tornavägen, men i själva verket är det platsen för den 130 meter långa repslagarebanan som Christian Jensen lät uppföra 1913.

Den danske repslagaren hade kommit till Lund 1882 och anmälde då att han ämnade starta ett repslageri. Hans första repslageri låg vid Clemenstorget. Efter ett tag började han även tillverka presenningar. År 1930 tillverkade fem anställda 81 ton segel-, jute- och bindgarn, 120 ton tågvirke samt ett antal ton presenningar.

Butiken låg till en början på Östra Mårtensgatan, men hade 1905 flyttat till hörnhuset Svartbrödersgatan/Skomakaregatan. Nästa flytt gick 1931 tvärs över gatan till Skomakaregatan 9 som då precis hade genomgått en grundlig om- och tillbyggnad då huset fick sitt imponerande yttre. Företaget hade då bytt namn till Aktiebolaget Chr. Jensens Repslageri och presenningsfabrik och ledningen hade övertagits av sonen Carl Jensen.

Efter Carl Jensens död 1962 köptes företaget av uppfinnaren Lars-Ingvar Nordström. Repslagarbanan revs 1963 och istället kom företaget att inrikta sig på olika väderskydd i PVC-väv. Namnet kortades ner till AB Chr. Jensen och 1968 stod det i telefonkatalogen att de sålde presenningar och bilkapell. Då hade man också en verkstad på Korsgatan.

Lars-Ingvar Nordström var en man med många järn i elden.  I huset på Skomakaregatan 9 öppnade 1966 Jensen sport med Lars-Ingvar Nordström som disponent. Många minns säker den jättelika hästsko som omfamnade butiksentrén.

AB Chr. Jensen hade på 1960-talet utvecklat en metod för svetsning av PVC-väv och det följdes av fler uppfinningar. Under 1970-talet skedde en kraftig expansion och exporten gick till hela Norden. Företaget lämnade stadskärnan 1973 och flyttade ut till nybyggda lokaler med kontor och fabrik på Borgs väg 7. Ett försäljningskontor etablerades i Västerås 1973 och 1986 byggdes en fabrik i Malmö, som skulle komma att utvecklas till företagets huvudfabrik. Efter 135 år avslutades verksamheten i Lund vid årsskiftet 2017/18.

Numera heter företaget Jensen Protect AB och tillverkar främst olika produkter i vävplast som presenningar, tälthallar och lastbilskapell och har ett omfattande försäljningsnät över hela Norden.

Text: Otto Ryding

  Senast uppdaterad 7 november, 2023 av Otto Ryding
  Publicerad 5 november, 2023 av Ingrid André