logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Bronsstoderna anskaffas

   Tidslinje - Domkyrkan

bronsstod

I koret finns en bronsskulptur av S:t Laurentius. Han håller sitt martyrredskap halstret i ena handen och i den andra har han en grönskande palmkvist i den andra – en symbol för seger enligt Uppenbarelseboken. Denna bronsskulptur hör samman med de två änglastoderna till höger och till vänster nedanför den stora trappan. De är alla tillverkade i Hildesheim omkring 1240, och tillhör de allra äldsta inventarierna som finns kvar i Domkyrkan. Baspartiet på Laurentiusstoden är tillkommet något senare, cirka 1325.

  Senast uppdaterad 24 september, 2019 av caesax
  Publicerad 10 april, 2015 av Ingrid André