logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Bronsgjutarna på Svanelyckan

   Företag | Lunds historia

GN_bronsgjutarna

En liten undersökning i augusti 2004 visade att också små titthål ger spännande arkeologi. En byggnad vid Observatoriet vid Stadsparken skulle anslutas till fjärrvärmenätet, och Kulturens arkeologer kallades dit I det smala schaktet några meter in i trädgården syntes ett par meterstora gropar, med gott om kol, sot och ärggröna bronstlagor.

Det var inte helt oväntat att vi skulle komma en bronsgjutning på spåren. År 1996 undersökte Kulturen medeltida bronsgjuterier. utmed den södra kanten av Svanegatan. I Stadsparkens norra ände fanns därtill en klockgjutningsplats, antagligen knuten till den medeltida ;S:t  Måns kyrka.

Den här aktuella gjutplatsen låg närmare änden av Grönegatan och alldeles  intill de spår av gjutning man funnit 1996. Det smala schaktet kunde vidgas något just vid groparna. Den ena gropen innehöll mycket sot och kol samt sjok av hårt bränd lera. Förslagsvis rör det sig om en försänkt ässja. Den andra gropen var bara delvis bevarad. men kan ha fungerat som gjutgrop vari formar placerats. Från groparna och ut mot gatan sträckte sig sotoch kolrika lager. Allra längst utåt gatan fanns spår av bebyggelse.

Tillsammans var detta lämningarna av en gjutares verkstad. Av omfattningen att döma kan här ha tillverkats till exempel smycken, spännen, grytor eller pannor. Kanske var det en verkstad av tillfälligare slag – det fanns nämligen förhållandevis lite gjuteriavfall. Tillsammans gav fynden från 1996 och 2004 en allt klarare bild av att stadens medeltida utkant varit bebyggd, och också tydligen hyst bronshantverkets smutsiga och brandfarliga gjuteriarbeten.

Text: Annika Knarrström, arkeolog på Kulturen. Gamla Lund Nytt 2005:5

  Senast uppdaterad 23 juli, 2019 av Ingrid André
  Publicerad 22 december, 2010 av Rune Källén