logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Blanksvärta och Lövetand: Kemiskt-Tekniska Fabriks-Aktiebolaget

   Företag

Fabriken startade 1873 av amanuens Anders J Johansson tillsammans med två kollegor. De senare ersattes dock snart av apotekare O E Morin.

Tillsammans hade de övertagit gårdsbyggnaderna till den Malmqvistska väderkvarnen och fabriken inreddes i en stallänga från 1859. I det sammanhanget revs också väderkvarnen som låg inom norra delen av den yta som nu utgör förplats till Allhelgonakyrkan.

Efter att de ursprungliga ägarna avlidit övertogs rörelsen av det för ändamålet bildade Kemiskt-Tekniska Fabriks-Aktiebolaget i Lund. Verksamheten leddes av disponent Frans A Böckman och 1881 uppfördes vid stallängans sydgavel en tvåvåningsbyggnad med en sal på varje våning och ett hissverk på vinden.

På fabriken tillverkades 1895 cikoria (12 500 kg), lövetand (4 000 kg), blanksvärta (3 100 kg), maltextrakt (2 500 kg), smörfärg (1 800 kg), bläck (1 200 liter) och senap (600 kg). Lövetand var rostad maskrosrot som liksom cikoria användes som kaffesurrogat, medan smörfärg användes för att färga det vita vintersmöret gult.

Tillverkningen sköttes av tre män och fyra kvinnor varav två var flickor under 18 år. Till sin hjälp hade de bland annat en rostapparat, två kvarnar med siktar, en formningsmaskin, två pulvriseringsmaskiner och två stolapparater som drevs av en ångmaskin om fyra hästkrafter.

Efter att aktiebolaget likviderats 1897 övertogs ägandet av Böckman själv, som drev rörelsen fram till sin död 1908. Något år därefter flyttade A Mårtenssons orgelfabrik in i den gamla stallängan, där orgelfabriken låg kvar till 2002.


Stallängan från 1859 med tillbyggnaden från 1881 vid sydgaveln. Det gamla boningshuset revs när Getingevägen breddades 1962 och istället uppfördes kontorsbyggnaden till höger i bilden.


Stallängan är ett oansenligt hus, men bär på en väsentlig del av Lunds historia. Det är ett av de få kvarvarande exemplena på den tidiga industrialismen där fabrikslokaler inreddes i befintliga hus inne i stadsbebyggelsen, antingen som här uthus eller i tidigare boningshus. Att stallängan bär på minnet av en av stadens kvarnar gör inte dess värde mindre. Idag står byggnaderna tomma och förfaller.

Text och foto: Otto Ryding

Läs mer
Skorstenarnas stad En bok om Lunds industrier. Gamla Lund årsbok. 2018

  Senast uppdaterad 1 augusti, 2021 av Ingrid André
  Publicerad 1 augusti, 2021 av Ingrid André