logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Bläckstråleskrivaren uppfinns

   Universitetet

blackstraleskrivare

Fysikprofessor Hellmuth Hertz utvecklar den kontinuerliga bläckstråletekniken och med den en av de första bläckstråleskrivarna. Den nya tekniken gör det möjligt att producera färgbilder med lika hög kvalitet som färgfotografier.
Samma år tar professor Erik Stemme vid Chalmers universitet fram en annan variant av bläckstråletekniken, så kallad drop- on demand-teknik.

Läs mer om Hellmuth Hertz

  Senast uppdaterad 9 oktober, 2019 av Rune Källén
  Publicerad 3 februari, 2016 av Rune Källén