logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Skissernas museum grundas

   Lund i årtal | Universitetet

GM skissernas

1934 grundas Arkivmuseet (Arkiv för dekorativ konst) som är en i sitt slag unik institution med inriktning på det monumentala konstverkets skapelseprocess. På 1980-talet döps museet om till neutrala ’’Konstmuseet’’. Numer heter det Skissernas museum.

Läs mer om Skissernas museum här.

  Senast uppdaterad 29 augusti, 2020 av Ingrid André
  Publicerad 24 maj, 2015 av Rune Källén