logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Arkitekterna som formade Lund

   Litteratur

Att staden Lund ser ut som den gör beror till stor del på de arkitekter som ritat husen genom århundradena. 

De är många fler än de mest kända: Helgo Zettervall, Theodor Wåhlin, Hans Westman, Sten Samuelson, Ingeborg Hammarskjöld-Reiz, Klas Anshelm, Bengt Edman och Bernt Nyberg.

Föreningen Gamla Lunds årsbok för 2020 presenterar alla de arkitekter som format Lund i lexikonform. Boken fungerar som ett uppslagsverk gata för gata, hus för hus, arkitekt för arkitekt.

Värdefull är den historiska översikten som börjar innan Domkyrkan byggdes på 1100-talet,

passerar 1300- och 1400-talen med Krognoshuset, Liberiet och 1500-talet med Stäket.

Så växer staden med industrialismen och järnvägen på 1800-talet. 

På 1940- och 1950-talen kom folkhemstankarna och följdes av miljonprogrammet med bl a Linero och innan dess Klostergården.

Också på 2000-talet ritas hus. Lunna töser har tillkommit liksom bl.a. utbyggnaden av Sockerbruksområdet.

Text: Ingrid Nathell

Läs mer:
Arkitekterna som formade Lund – ett lexikon. Red. Bo Larsson. 2020 (Gamla Lund).

  Senast uppdaterad 16 mars, 2021 av Ingrid André
  Publicerad 5 mars, 2021 av Ingrid André