logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Ärkebiskopen dör

   Domkyrkan | Lund i årtal

LundiArtal

Birger Gunnarsson dör 1519. Han är den siste lundensiske ärkebiskop som vigs till sitt ämbete av påven. Gunnarsson läggs i den sedan tidigare färdigställda sarkofagen som än idag står på sin plats i kryptan. Efter hans död vidtar en tid av upplösning och förnedring för domkapitlet i Lund som inte kan hävda sig mot kungamakten och Rom i det politiska intrigspel som följer.

  Senast uppdaterad 7 oktober, 2019 av Rune Källén
  Publicerad 25 augusti, 2015 av Rune Källén