logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Ärkebiskop och domprost i Lund fängslas

   Domkyrkan | Lund i årtal

LundiArtal

Danske hertigen Christoffer forslade dem till Själland. Han plundrade, härjade och brände i Domkyrkan.

  Senast uppdaterad 7 oktober, 2019 av Rune Källén
  Publicerad 10 april, 2015 av Ingrid André