logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Ärkebiskop Erlandsson begravs

   Domkyrkan | Lund i årtal

LundiArtal

LundiArtal1274 läggs ärkebiskop Jakob Erlandsson till sista vilan i gråbrödernas kyrka. Han hade dött på Rügen på hemväg från Rom efter en landsförvisning som haft sina orsaker i konflikten mellan mellan kyrklig och kunglig maktutövning.

  Senast uppdaterad 7 oktober, 2019 av Rune Källén
  Publicerad 18 augusti, 2015 av Rune Källén