logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Annetorps tegelbruk

   Företag

Tar man sig en tur i utkanten av lasarettsområdet upp mot Tornavägen, så kan man notera att lasarettets kraftverk och tvätt ligger i en stor grop. Gropen är en gammal lertäkt, det sista fysiska spåret av en av Lunds gamla storindustrier, Annetorps tegelbruk. Namnet har tegelbruket efter en gammal kvarn som låg ungefär där dagens patienthotell ligger.

Marken köptes av Nils Jönsson som 1874 startade Annetorps tegelbruk. Utrustningen var modern och redan från början fanns där en ångmaskin, vilket stadens tre andra tegelbruk då saknade. Tegelbruket hade 1876 en produktion om cirka en miljon murtegel, samt en del takpannor och förmodligen dräneringsrör. Produktionen höll sig på den nivån seklet ut och antalet anställda höll sig till knappt 30 personer. 

Tegelbrukets ägare Nils Jönsson var verksam inom Evangeliska fosterlandsstiftelsen och omvittnat gudfruktig vilket gav honom smeknamnet Vår fader.  På vintern nändes han inte köra bort luffarna som sökte nattlogi vid tegelugnarnas värme och bruket kom därför att kallas för Hotell Smacken.

Annetorps tegelbruk ombildades till ett aktiebolag 1904 och 1920 övertogs ledningen av sonen J J Serner. Å r 1938 tillverkade 15 anställda drygt 2 miljoner murtegel och 168 000 dräneringsrör.

Staden trängde sig dock på och i ett stadsplaneförslag 1947 reserverades området för olika offentliga ändamål. Annetorp löstes in av staden 1949 och 1951-52 revs byggnaderna.

På grund av kalkhalten i leran blev det mesta teglet från Annetorp grågult i färgen, till något mera högkvalitativt fasadtegel dög inte leran.

Foto 2021: Otto Ryding


På flygfotot från 1932 ligger den gamla mjölnargården i förgrunden. Från den sköttes de marker som inte användes i tegelproduktionen. Till vänster syns Getingevägen och Norra kyrkogården. Själva tegelbruksbyggnaderna ligger mittför Baravägens mynning och uppe till höger anas lertäkten. Foto Aero Material A/B, Kulturen.

Text: Otto Ryding

Läs mer
Skorstenarnas stad: en bok om Lunds industrier. 2018. (Gamla Lund).

  Senast uppdaterad 6 juni, 2021 av Ingrid André
  Publicerad 6 juni, 2021 av Ingrid André