logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Altarplatsen i mittskeppet skapas

   Domkyrkan

BoneplatsMittskepp

I mittskeppet ordnades 1990 en ny altarplats, som centrum för söndagens högmässa. Därmed anknöt man till Domkyrkans ursprungliga plan med ett huvudaltare i skeppet, ett i högkoret och ett i kryptan.

  Senast uppdaterad 24 september, 2019 av caesax
  Publicerad 10 april, 2015 av Ingrid André