logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Albert Levan

   Universitetet

albertlevan

Albert Levan studerar humaniora och ärftlighetsforskning vid Lunds universitet, där han disputerar 1935. Han är under en tid anställd vid Svenska sockerfabriken som sakkunnig vid dess institut för betesförädling, samt är laborator i cytologi i Lund. Levan är 1961-1973 professor i cytologi vid Lunds universitet. Han är mest känd för sin forskning om kromosomerna, som 1956 ledde till att han och Joe Hin Tjio för första gången kunde fastställa att människans normala antal kromosomer är 46. Albert Levan väljs in som ledamot av Kungliga Vetenskapsakademien 1967.

Läs mer om Albert Levan

  Senast uppdaterad 9 oktober, 2019 av Rune Källén
  Publicerad 10 april, 2015 av Ingrid André