logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Akademisk domstol upphör

   Universitetet

domarklubba

1853 upphör universitetet som egen jurisdiktion. Då avskaffas den Akademiska domstol som är en specialdomstol för personer knutna till ett universitet, som förekommer i samhällen där olika korporationer har jurisdiktion över sina specialområden.

  Senast uppdaterad 9 oktober, 2019 av Rune Källén
  Publicerad 10 april, 2015 av Ingrid André