logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Absiden demonteras

   Tidslinje - Domkyrkan

Absiden

1779 är kyrkans absid i så dåligt skick att den håller på att störta ner. Kaptenen vid fortifikationen Hans Christian Dehn tillkallas, men hans förslag innebar total förstörelse av absiden och att ersätta denna med en rak korvägg. Landshövdingen och biskopen förkastar därför planen. I stället beslutar man sig, med kung Gustav III:s samtycke, för att montera ner hela absiden med absidvalv och föra upp den på nytt. Detta sker sedan åren 1780 till 1785. Alla ornamentstenar numreras så att de åter kan sättas upp på sina rätta platser. All annan sten blir emellertid antingen nyanskaffad eller omhuggen vid nedmonteringen. Enligt Carl Georg Brunius sker det också vid återuppförandet en hel del avvikelser vid nyuppmurningen jämfört med det ursprungliga utseendet.

  Senast uppdaterad 19 september, 2021 av Ingrid André
  Publicerad 10 april, 2015 av Ingrid André