logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

1940

   Kartornas Lund - en resa i tid och rum

Den tryckta kartan hittar vi bl.a. på universitetsbiblioteket i Lund.
I överkanten av kartan anges: ”Sonderausgabe! Nur für den Dienstgebrauch!” (OBS! Endast för tjänstebruk).
Vi kan också se att det står: ”Nach einer schwedischen Unterlage von 1933” (efter ett svenskt underlag från 1933).
På kartan finns en förteckning över offentliga byggnader m.m. Förutom den del felöversättningar i förteckningen har nr 12-14 fallit bort och de övriga texterna förskjutits. Detta har bla a medfört t ex att Kuturhistoriska muséet har betecknats Epidemisjukhus o s v.
Man kan bara spekulera över varför denna karta har tagits fram.

  Senast uppdaterad 4 oktober, 2019 av Annika Andre
  Publicerad 11 mars, 2016 av Ingrid André