logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

1907

   Kartornas Lund - en resa i tid och rum

Det är en tryckt karta som bl a finns på universitetsbiblioteket i Lund, på stadsbiblioteket i Lund och på Kulturen i Lund. August Bernhard Jakobsson (1844-1919), var stadsingenjör och stadsarkitekt i Lund 1876–1916.

  Senast uppdaterad 12 juni, 2019 av Annika Andre
  Publicerad 11 mars, 2016 av Ingrid André