logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

1853

   Kartornas Lund - en resa i tid och rum

Atlasen omfattar 89 kartor som upprättades 1853-1861. Den tillkom för att ligga till grund för städernas beskattning. Kartan är upprättad av Gustaf Ljunggren som bl a var styresman för Rikets Ekonomiska Karteverk. De då färdiga kartorna i kartverket fick pris vid en utställning i Paris 1855.

  Senast uppdaterad 11 juni, 2019 av caesax
  Publicerad 11 mars, 2016 av Ingrid André