logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

1788

   Kartornas Lund - en resa i tid och rum

Det är en avritning av Espmans karta från 1783. Den visar staden inom vallarna med roteindelning, gator och offentliga byggnader.

Ur bevaringsprogram för Lund:

Roteindelning
Efter reformationen då stadens medeltida sockenkyrkor nedlades uppdelades stadskärnan i fyra områden — rotar — vilka namngavs efter de tidigare kyrkorna; den nordvästra delen blev Clemens rote, den sydvästra Drottens rote, den sydöstra Vårfru rote och den nordöstra Krafts rote. Lämningar efter Sankt Clemens kyrka har påträffats i kvarteret Apotekaren. Drottens kyrka har legat vid Kattesund. Slutligen är Krafts rote uppkallad efter kryptan i domkyrkan och som i äldre tid benämndes Krafts kyrka. Ordet torde ha sitt ursprung i det medeltidstyska kruft — ”underjordiskt rum”. Indelningen synes ha varit praktiskt betingad för att underlätta skattskrivning och kyrkobokföring. Inte förrän på 1920-talet infördes en ny indelning, då tillkom de nuvarande kvartersbenämningarna samt en ny fastighetsnumrering.

  Senast uppdaterad 11 juni, 2019 av caesax
  Publicerad 11 mars, 2016 av Ingrid André