logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

1783

   Kartornas Lund - en resa i tid och rum

karta 1783

1783 gjorde han en karta där roteindelningen uppvisades för första gången, ”Charta öfver Staden Lund Inom Wallarne”. Som utgångspunkt hade han Johan Bergmans karta från 1704. Till kartan finns en förteckning över stadens tomter och hus och ägarna till dessa. Det finns två original, ett på Stadsbyggnadskontoret i Lund och ett (i betydligt bättre skick) på Brandförsäkringsverket i Stockholm.

  Senast uppdaterad 4 oktober, 2019 av Annika Andre
  Publicerad 17 juni, 2015 av Ingrid André