logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

1704

   Kartornas Lund - en resa i tid och rum

Det finns flera original till den här kartan, men det bäst bevarade finns i lantmäteriverkets arkiv i Gävle. Bergman fick uppdraget 1699 och påbörjade arbetet 1700. Kartan är den första som visar hela omfånget av stadens mark. Den redovisar också den första tillförlitliga uppmätningen innanför stadsvallen. Ända in på nittonhundratalet användes hans karta som juridiskt dokument vid rättstvister om mark. Till kartan hör också en utförlig beskrivning. Mängder av efterföljande kartor utgör kopior och bearbetningar av denna karta.

  Senast uppdaterad 11 juni, 2019 av caesax
  Publicerad 17 juni, 2015 av Ingrid André