logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

1690

   Kartornas Lund - en resa i tid och rum

Efter den stora stadsbranden i Lund den 11 augusti 1678, då mer än hälften av stadens 304 gårdar brann ner togs frågan om gaturegleringen upp igen och i januari 1680 beordrade generalguvernören Johan Gyllenstierna ingenjören Peter Bruse att bege sig till Lund och förfärdiga en ”accurat dessign” att rätta sig efter vid stadens återuppbyggnad. Den här kartan kan vara resultatet av det uppdraget. Kartan är i färg och de grå partierna anses visa var de nerbrunna gårdarna hade legat. Kartan har tillskrivits Erik Dahlberg som fungerade som generalguvenör efter att Gyllenstierna avlidit. Det är möjligt att Erik Dahlberg står för gaturegleringsförslaget, men det enda som kom att utföras av förslaget var genombrottet väster om domkyrkan (Kyrkogatan) som lades ut år 1702.

  Senast uppdaterad 4 oktober, 2019 av Annika Andre
  Publicerad 11 mars, 2016 av Ingrid André