logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

1669

   Kartornas Lund - en resa i tid och rum

Den har titeln ”Topographia Londarum quam Andreas fecit et delineavit”, (Karta över Lund, gjord och ritad av Andreas) på kartan finns förslag till en ny gatuindelning inlagda, dels med röd färg (tillskrivna ingenjör Nilss Ericksson), dels med blyerts av Andreas. Den svenska riksdagen hade 1641 beslutat att gatunäten i äldre städer efterhand skulle regleras och 1668 uppmanade regeringen landshövdingen i Malmö i en skrivelse att undersöka vad som kunde göras ”till gators rättelse samt ock gott vattens anskaffande” i Lund. Kartan kan ha tillkommit i detta sammanhang.

  Senast uppdaterad 1 augusti, 2019 av Ingrid André
  Publicerad 17 juni, 2015 av Ingrid André