logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Lunds Anarkistgrupp

   Föreningsliv

Lunds Anarkistgrupp startades på våren 1969 av pseudonymerna Keddy  och Kriss, men förberedelser pågick redan 1968. Man fick snart flera medlemmar och började hålla regelbundna möten på Lunds Bokcafé och Akademiska Föreningen. Gruppen kom till i den våg av lokala anarkistgrupper som uppstod i Sverige efter den så kallade Majrevolten. Liknande grupper blommade upp i Umeå, Jönköping, Stockholm och Växjö. Man gav ut tidskriften Lunds Fria Press. Verksamheten koncentrerades senare till bostadskollektivet på Trädgårdsgatan, och där gav man också ut en del nytryck av anarkistiska klassiker.

Gruppen var synnerligen aktivistisk. Den var aldrig i sig särskilt stor, men fick ett betydande underlag i husockupanternas grupp Allaktivisterna. Några av de aktioner där man hade ett större eller mindre inflytande var:

 • De tre ockupationerna för ett allaktivitetshus i Lund 1969: fr o m 17/5 på V.Mårtensgatan, fr o m 31/5 på Kiliansgatan 7, samt över dagen 10/10 på Råbygatan 2.
 • Tomburksåterlämningen i AB Plåtmanufaktur (PLM):s lokaler (Håll Skåne Rent) 
 • Bilfritt-centrum-aktionerna
 • Kampanjen för Saluhallens bevarande
 • Karl XII-tågets avskaffande
 • SKI (Svenska Kommittén för Indokina)
 • Kritiken av Kontaktkonferensen Universitet-Näringsliv
 • Kampanjen för privata umgängesrum på fängelserna
 • Stoppa Matchen i Båstad
 • Vägra Värnplikts-aktionen
 • Domkyrkoaktionen mot den sydafrikanska regimen.
 • Den mest spektakulära händelsen var: Kampanjen mot den politiska psykiatrin

Gruppens verksamhet varade till 1973, då den tillsammans med MUSK (Malmö Ungsocialistiska Klubb) inför valet gav ut serietidningen Valhoppet och kortleken De Löjliga Partierna. Därefter splittrades gruppen, och dess medlemmar sköljdes av den så kallade gröna vågen ut på den svenska landsbygden.

  Senast uppdaterad 3 oktober, 2019 av caesax
  Publicerad 19 november, 2010 av Rune Källén