logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Vattentornet färdigt

   Lund i årtal

Vattentornet 1910

1910 står vattentornet vid Sölvegatan färdigt. Ökande byggnadshöjder hade gjort reservoaren nödvändig. Den ersätts 1976 av ett nytt vattentorn.

  Senast uppdaterad 27 april, 2020 av Ingrid André
  Publicerad 24 maj, 2015 av Rune Källén