logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Västra mottagningsstationen

   Västerbro

Den 15 december 1907 kunde Lunds första elektricitetsverk börja leverera energi. För att få tillgång till el gick staden in som delägare i Sydsvenska Kraftaktiebolaget, nu Sydkraft, som 1909 uppförde en transformatorstation för växelström vid Fjelievägen. Från kraftstationen i Lagan tog den emot 50 000 volt.

Efter 60 år, 1969, ersattes den tidigare transformatorstationen av en ny mottagningsstation ritad av Yngve Lundquist & Hans Rendahl. Trots byggnadens ”brukskaraktär” lades det omsorg på gestaltningen med murade fasader i hårdbränt tegel och två av sidorna försågs med mönstermurade fält. Fasaden in mot tomten har höga, smala fönsterspalter. Byggnaden innehåller ett större ställverksrum samt verkstad och kontrollrum.

Text & foto: Otto Ryding 


Transformatorstationen från 1909 ritades av malmöarkitekten Hans Thyselius. Den var uppförd i en i rött tegel i en medeltidsromantisk stil. Envåningsdelen utgjordes av en vaktbostad om en rum och kök. Uppenbarligen oroade man sig inte över elektromagnetiska fält på den tiden. I Lomma finns en motsvarande byggnad kvar.

Samtliga artiklar om Västerbro hittar man här.

  Senast uppdaterad 7 januari, 2022 av Ingrid André
  Publicerad 2 januari, 2022 av Ingrid André