logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Västra innerstaden

   Lund växer

Västra innerstaden är området precis väster om järnvägen som går rakt genom Lund, södra stambanan. Området har haft många olika namn genom åren. Den tidigaste bebyggelsen här uppkom längs gatorna, men här kom snart även att byggas kvartersområden. I dagligt tal kallas denna del av Lund för Väster men detta är en benämning som inte förekommer på de tidigare kartorna. Istället hittar man Klosterlyckan söder om Trollebergsvägen i kvarteret Armaturen som numera tillhör området Klosterhusen i den nya indelningen. Här finns även andra namn som Sankt Måns Lyckan, och Skultelyckan, Klosterlyckan, Nya lyckorna med flera.

Läs mer om området i Lunds kommuns Bevaringsprogram.

  Senast uppdaterad 11 oktober, 2019 av Rune Källén
  Publicerad 26 mars, 2018 av Rune Källén