logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Värpinge

   Lund växer

Värpinge ligger i västra Lund. Den omfattar både landsbygd som ligger längst västerut, den gamla Värpinge by (som klassades som egen by fram till 1995) samt nyare bostadsområden närmast centrala Lund. Stora delar av området byggdes under slutet av 1980-talet och början av 1990-talet.

  Senast uppdaterad 11 oktober, 2019 av Rune Källén
  Publicerad 26 mars, 2018 av Rune Källén