logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Vad blir kvar av Lunds station?

   Torg och platser

Stationen

År 1858 kände ingen till ordet resecentrum och ingen hade druckit latte (inte i Lund i alla fall). Detta var året då Lunds stationshus stod färdigt. Järnvägstrafiken hade kommit två år tidigare. Ännu vet vi inte vem som ritade det pampiga huset. Troligen var det en dansk arkitekt men vi vet inte säkert.

En del har hänt med stationshuset genom åren men det är till stor del bevarat. Vi minns när hela huset i slutet av 1980-talet var dolt i byggställningar. De som då beslutade i vår stad var angelägna om att husets ägare Jernhusen skulle vara rädda om stationshuset.

Trotzigs fris räddades
Dock – om den långa grafiska fris som Lundakonstnären Ulf Trotzig (1925-2013) gjort för platsen ovanför den gamla biljettluckan var man inte överens. Den låg hoprullad och Jernhusen tyckte nog att den kunde så förbli.
Men Lunds konstvänner tyckte annorlunda och frisen sattes upp om än inte på sin ursprungliga plats. I dag kan de, som dricker latte och äter jättemuffins i det kafé som inrymts i väntsalen, se den. 

Vad ska hända med huset?
Lund har kvar sitt fina stationshus men det använts knappast längre för sitt ursprungliga syfte. Sedan 31 mars 2012 kan man inte längre köpa biljetter där. 
En mindre väntsal finns förvisso kvar och det gröna kaklet påminner om hur det en gång var. Man kan fortfarande passera genom stationshuset till Rydes undergång och perrongerna.

Stationen1


Men hur många tar egentligen den vägen numera? Bron över spåren vid Clemenstorget har för allt fler blivit vägen till tågen. Det är inget fel på bron, ritad av Fojabs arkitekter. Den är vacker jämfört med den senaste skapelsen i gult och orange.

Stationen4
Stationen3

Stationshuset tappar allt mer i betydelse om inte mjölkaffe är högsta prioritet. Och värre blir det när planerna för ett resecentrum vid godsmagasinet förverkligas. Där blir säkert mer av modernt kaffedrickande. 
Det fina stationshuset står säkert kvar men kommer det ha kvar något av sin ursprungliga funktion? Lunds station är Sveriges tredje största station sett till antalet resenärer. 40 000 personer passerar här varje vardag. Vi har ett av landets vackraste stationshus. Det borde vi använda.
Att hoppas på Skånetrafiken är nog inte lönt. De har redan flyttat bort sin biljettförsäljning till det kommande resecentret.

Stationen2

Stationen!
En sak måste vi Lundabor dock slå vakt om. Det heter Lunds station. Lund C kan accepteras i tidtabeller men absolut inte Centralen. Låt Stockholmarna säga Centralen men vi Lundabor säger Stationen.

Text: Ingrid Nathell, foto: Claes Wahlöö och Ingrid André

2017-04

  Senast uppdaterad 25 september, 2019 av Ingrid André
  Publicerad 17 april, 2017 av Ingrid André