logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Ugglan

   Kvartersnamnen inom vallarna

Ugglan ortofoto 21
Kvarteret Ugglan infattas av Stora Tvärgatan, Råbygatan, Södra Esplanaden och Bankgatan.
Kvarteret ficks sitt namn efter ”Ugglehuset” vid Södra Esplanaden. Byggnadskomplexet uppfördes 1901 som Lunds församlingshem som på gaveln mot Södra Esplanaden bär en stenuggla.

  Senast uppdaterad 4 juli, 2019 av Annika Andre
  Publicerad 29 juni, 2018 av Ingrid André