logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Tornen

   Domkyrkan

Dom_Tornen1


Dom_Tornen1

”Lunna pågar” kallas Domkyrkans dubbeltorn i folkmun. Med inspiration från katedralen i Speyern skapade Helgo Zettervall vid renoveringen 1860-1880 Domkyrkans västparti som vi känner det idag. Tornen sträcker sig 55 meter upp i luften. I de båda tornen finns klockor som dagligen ringer ut över Lund, den äldsta är från 1513. Tornparet har blivit något av en symbol för Lund och återkommer på många företags- och organisationslogotyper.

Dom_Tornen4

Bildhuggaren Carl Johan Dyfverman skapade år 1889 de båda bronsportarna som fungerar som dörr vid västfasaden. Sammanlagt 24 reliefer visar scener ur bibelberättelser och de fyra elementen; jord, luft, vatten och eld. Scenerna ur bibeln är främst hämtade ur det gamla testamentet, endast fyra bilder är från det nya och de visar ingen bibelberättelse som handlar om den vuxne Jesus.

Källa: Lunds domkyrkoförsamling

  Senast uppdaterad 14 juli, 2019 av Ingrid André
  Publicerad 16 maj, 2010 av Rune Källén