logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Toppen

   Kvartersnamnen inom vallarna

Toppen ortofoto 18
Kvarteret Toppen infattas av Lilla Tvärgatan, Stora Tvärgatan och Bankgatan.
Kvarteret Toppen bildades då Bankgatan 1934 skar av kvarteret Svarvarens östra del. Den trekantiga formen gav upphov till namnet.

  Senast uppdaterad 4 juli, 2019 av Annika Andre
  Publicerad 29 juni, 2018 av Ingrid André