logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Tomtindelning införs

   Lund i årtal

LundiArtal

1758 kommer en viktig nyordning i och med att fast tomtindelning införs i Lund. Nummer sätts på husen i staden. Denna numrering kommer att med justeringar gälla ända till 1924.

  Senast uppdaterad 27 april, 2020 av Ingrid André
  Publicerad 24 maj, 2015 av Rune Källén