logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Thomander

   Kvartersnamnen inom vallarna

Thomander ortofoto 17
Kvarteret Thomander infattas av Biskopsgatan, Tomegapsgatan och Sandgatan.
Kvarteret har sitt namn efter professorn och biskopen Johan Henrik Thomander. Hans dotter Ida och hennes make Gottfrid Warholm lät 1893 bygga ett barnhem i kvarteret, 1895 ett ålderdomshem vid Tomegapsgatan. Slutligen inrättades 1895 Thomanderska studenthemmet vid Sandgatan.

  Senast uppdaterad 4 juli, 2019 av Annika Andre
  Publicerad 29 juni, 2018 av Ingrid André