logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Testikeldolk

   Spadtaget

Dolkfästet är skuret i buxbom och dess falliska form omisskännlig. I Englands pryda 1800-tal kallades dolktypen ”kidney-dagger” vilket försvenskades till det lika obegripliga njurdolk. Den medeltida engelska benämningen var rättfram ”ballock-knife”. På lärd svenska blir detta testikeldolk men i folkmun lät det säkert annorlunda när det begav sig.

Dolken är från 1300-talet. Ändknappen i mässing har ett ingraverat M.

För nutiden kan fästet synas motsägelsefullt men då glömmer man att fallosen en gång var ett skyddstecken. Dolken tillverkades med god sannolikhet 1325-50. Den hittades 1979 i en brunn i kv Sankt Peter väster om Bredgatan. Det är fråga om ett kraftigt vapen med en längd av 33,5 cm. Ryggen på det eneggiga stålbladet är som bredast 0,7 cm. På klingan finns en smedstämpel i form av ett malteserkors vilket visar att den är importerad, sannolikt från Tyskland. Fästet kan mycket väl vara tillverkat i Lund.

”This is a knife” som Crocodile Dundee skulle ha uttryckt saken.

Text: Claes Wahlöö. Foto: Lars Westrup

  Senast uppdaterad 4 oktober, 2019 av Ingrid André
  Publicerad 3 oktober, 2019 av Annika Andre