logo Kulturportal Lund

Kulturportal Lund

Lunds historia och kulturarv

Tegnér

   Kvartersnamnen inom vallarna

Kvarteret Tegnér infattas av Adelgatan, Lilla Tomegatan, Hjortgatan, Stora Algatan och Tegnérsplatsen.
Kvarteret är namngivet efter professorn och skalden Esaias Tegnér vars staty sedan 1853 står på Tegnérsplatsen.

  Senast uppdaterad 4 juli, 2019 av Annika Andre
  Publicerad 29 juni, 2018 av Ingrid André